cho phân số a/b có giá trị bằng 3/4 nếu giảm mẫu số đi 12 đơn vị và giữ nguyên tử số thì ta đc phân số mới có giá trị bằng 6/7 ( tìm phân số a/b)

Question

cho phân số a/b có giá trị bằng 3/4 nếu giảm mẫu số đi 12 đơn vị và giữ nguyên tử số thì ta đc phân số mới có giá trị bằng 6/7 ( tìm phân số a/b)

in progress 0
4 years 2020-11-05T15:36:53+00:00 2 Answers 64 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-05T15:38:22+00:00

  Đáp án:

   

  Bài giải:

  $\frac{a}{b}$ = $\frac{3}{4}$

  ⇒ a = b × $\frac{3}{4}$

  $\frac{a}{b – 12}$ = $\frac{6}{7}$ 

  ⇒ a = ( b – 12 ) × $\frac{6}{7}$ 

  ⇒ b × $\frac{3}{4}$ = ( b – 12 ) × $\frac{6}{7}$

  ⇒ a = 96

  ⇒ b = 72

  ⇔ Phân số $\frac{a}{b}$ là : $\frac{96}{72}$

  Đáp số : $\frac{96}{72}$

   

  0
  2020-11-05T15:38:26+00:00

  `a/b=3/4 => a=b.  3/4`

  `a/(b-12)=6/7`

  `=> a=(b-12).  6/7`

  `=> b.  3/4=(b-12).  6/7`

  `=> b=96`

  `=> a=72`

  Phân số `a/b= 72/96`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )