cho parabol (P): y=x^2 và đường thẳng (d): y=2x+m-6. Tìm m để đường thẳng (d) cắt parabol(P) tại 2 điểm phân biệt có các hoành độ dương

Question

cho parabol (P): y=x^2 và đường thẳng (d): y=2x+m-6. Tìm m để đường thẳng (d) cắt parabol(P) tại 2 điểm phân biệt có các hoành độ dương

in progress 0
Adela 1 tháng 2021-05-12T17:56:14+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

 1. Giải thích các bước giải:

   Ta có:

  Phương trình hoành độ giao điểm của parabol $(P):y=x^2$ và đường thẳng $(d):y=2x+m-6$ là:

  $\begin{array}{l}
  {x^2} = 2x + m – 6\\
   \Leftrightarrow {x^2} – 2x – m + 6 = 0\left( 1 \right)
  \end{array}$

  Để đường thẳng $(d)$ cắt parabol $(P)$ tại 2 điểm phân biệt có hoành độ dương

  $ \Leftrightarrow $ Phương trình $(1)$ có 2 nghiệm dương phân biệt

  $\begin{array}{l}
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  \Delta ‘ > 0\\
  S > 0\\
  P > 0
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {\left( { – 1} \right)^2} – 1.\left( { – m + 6} \right) > 0\\
  \dfrac{{ – \left( { – 2} \right)}}{1} > 0\\
  \dfrac{{ – m + 6}}{1} > 0
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  m – 5 > 0\\
  2 > 0\\
   – m + 6 > 0
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  m > 5\\
  m < 6
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow 5 < m < 6
  \end{array}$

  Vậy $m \in \left( {5;6} \right)$ thỏa mãn.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )