cho xoy nhọn lấy A,B thuộc tia Ox sao cho OA =5cm , OB= 16cm lấy điểm C,D thuộc Oy sao cho OC=8cm , OD=10cm . a, cm tam giác OCB đồng dạng tam giác OA

Question

cho xoy nhọn lấy A,B thuộc tia Ox sao cho OA =5cm , OB= 16cm lấy điểm C,D thuộc Oy sao cho OC=8cm , OD=10cm . a, cm tam giác OCB đồng dạng tam giác OAD. b, gọi I là giao điểm của AD,BC .cm am giác IAB đồng dạng tam giác ICD

in progress 0
MichaelMet 3 years 2021-04-15T10:07:42+00:00 1 Answers 39 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-15T10:09:14+00:00

  Đáp án:

   Ss

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )