Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Na = 23, Li = 7, K = 39, Rb = 85, Cs = 133. I. Phần câu hỏi Câu 1: Phương pháp điện phân

Question

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Na = 23, Li = 7, K = 39, Rb = 85, Cs = 133.
I. Phần câu hỏi
Câu 1: Phương pháp điện phân nóng chảy dùng để điều chế các kim loại
A. hoạt động trung bình như Fe, Zn…
B. hoạt động mạnh như Ca, Na…
C. mọi kim loại như Cu, Na, Fe, Al…
D. kém hoạt động như Ag, Au…
Câu 2: Trong các kim loại kiềm, kiềm thổ; kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là
A. Cs.
B. Li.
C. Ba.
D. Be.
Câu 3: Chất nào sau đây có tên gọi là vôi tôi?
A. CaOCl2.
B. CaCO3.
C. CaO.
D. Ca(OH)2.

in progress 0
Khang Minh 4 years 2020-10-17T07:40:02+00:00 3 Answers 170 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-17T07:42:01+00:00

  1B 

    -Vì phương pháp điện phân nóng chảy Điều chế kim loại có tính khử mạnh như Li, Na, K, Al…bằng cách điện phân những hợp chất (muối, bazơ, oxit) nóng chảy của chúng

   2A 

  Trong cùng nhóm IA, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy giảm dần ⇒ Cs có nhiệt độ sôi nhỏ nhất.

  3D Vôi tôi Ca( OH)2

  0
  2020-10-17T07:42:01+00:00

  Câu 1: Chọn đáp án B

  Phương pháp điện phân nóng chảy dùng để điều chế các kim loại hoạt động mạnh như Ca, Na… .

  Câu 2: Chọn đáp án A.

  Trong các kim loại kiềm, kiềm thổ; kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Cs (nóng chảy ở 290C). 

  Câu 3: Chọn đáp án D

   Vôi tôi: Ca(OH)2

  0
  2020-10-17T07:42:05+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo nguyên tử khối của cs các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )