cho mik hỏi kí hiệu CrA trong toán nghĩa là gì?( r là R đó) cho vecto a và vecto b khác vecto không, khẳng định nào sau đây sai a, 0 độ =<(vectoa,vect

Question

cho mik hỏi kí hiệu CrA trong toán nghĩa là gì?( r là R đó)
cho vecto a và vecto b khác vecto không, khẳng định nào sau đây sai
a, 0 độ =<(vectoa,vecto b)=<90độ b, (vectoa,vecto b)=(vectob,vecto a) c, vecto a, vecto b =AOB với vecto a= vecto OA,vecto b=vectoOB d, 0độ =<(vectoa,vectob)=<180độ

in progress 0
bonexptip 4 years 2020-10-28T20:48:29+00:00 3 Answers 2550 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-28T20:50:27+00:00

  Đáp án:

  Chọn a, $0^o\le(\vec a,\vec b)\le90^o$

  Trả lời:

  CRA là phần bù của A trong R, là những phần tử thuộc R nhưng không thuộc A.

  a) Sai

  Do góc của 2 vectơ tính theo công thức:

  $\cos (\overrightarrow u ,\overrightarrow v ) = \dfrac{{\overrightarrow u .\overrightarrow v }}{{\left| {\overrightarrow u } \right|.\left| {\overrightarrow v } \right|}}$

  `=>` góc giữa 2 vectơ có thể là góc tù do cos có thể âm khi tích có hướng âm

  b) Đúng

  $\vec u=(a,b),\vec v=(c,d)$

  Vì $\vec u.\vec v=ac+bd=ca+db=\vec v.\vec u$

  $\cos (\overrightarrow u ,\overrightarrow v ) = \dfrac{{\overrightarrow u .\overrightarrow v }}{{\left| {\overrightarrow u } \right|.\left| {\overrightarrow v } \right|}}$

  $= \dfrac{{\overrightarrow v .\overrightarrow u }}{{\left| {\overrightarrow v } \right|.\left| {\overrightarrow u } \right|}}=\cos (\overrightarrow v ,\overrightarrow u ) $

  nên $(\vec a,\vec b)=(\vec b,\vec a)$ 

  c) Đúng

  d) Đúng

  0
  2020-10-28T20:50:29+00:00

  $C_{\mathbb{R}}A$: tập hợp các phần tử thuộc $\mathbb{R}$ nhưng không thuộc $A$.

  Trắc nghiệm: chọn A (góc giữa hai vectơ là góc hình học, có thể là góc bẹt hoặc tù)

  0
  2020-10-28T20:50:35+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo kí hiệu thuộc trong toán học các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )