Cho lần lượt các chất Ba, FeCl3, Al, CaCO3 vào dd CuSO4 sau đó cho hỗn hợp tác dụng với dd NaHSO4.Hãy nêu hiện tượng và viết các phương trình xảy ra.

Question

Cho lần lượt các chất Ba, FeCl3, Al, CaCO3 vào dd CuSO4 sau đó cho hỗn hợp tác dụng với dd NaHSO4.Hãy nêu hiện tượng và viết các phương trình xảy ra.

in progress 0
Latifah 8 months 2021-01-06T23:40:50+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-06T23:42:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  – Cho Ba vào dd CuSO4 thấy khí không màu thoát ra, dd CuSO4 nhạt màu dần, thu được kết tủa trắng và kết tủa xanh đậm

  PTHH: Ba + 2H2O —> Ba(OH)2 + H2↑

  Ba(OH)2 + CuSO4 —> BaSO4↓ + Cu(OH)2↓

  Hỗn hợp thu được gồm BaSO4 và Cu(OH)2 cho qua dd NaHSO4 thì kết tủa xanh đậm tan dần.

  PTHH: Cu(OH)2 + 2NaHSO4 —> CuSO4 + Na2SO4 + 2H2O

  – Cho dd FeCl3 vào dd CuSO4 không có hiện tượng gì. Cho hh thu được qua dd NaHSO4  cũng k có hiện tượng gì

  – Cho Al vào dd CuSO4

  hiện tượng: Nhôm tan dần, dd CuSO4 nhạt dần màu xanh thu được kim loại màu đỏ

  PTHH: 2Al + 3CuSO4 —> Al2(SO4)3 + 3Cu↓ (đỏ)

  hỗn hợp thu được là Al2(SO4)3 và Cu cho qua dd NaHSO4 không có hiện tượng gì

  – Cho CaCO3 vào dd CuSO4 không có hiện tượng gì, cho hh thu được vào dd NaHSO4 thì có khí không màu thoát ra

  PTHH: CaCO3 + 2NaHSO4 —> CaSO4 + Na2SO4 + CO2↑ + H2O

  0
  2021-01-06T23:42:56+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo al + nahso4 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )