Cho hỗn hợp Ca và CaO vào dung dịch HCl 36,5% thì thoát ra 2,24 lít khí (đktc) đồng thời thu được 22,2 gam muối trong dung dịch sau phản ứng: a) Tính

Question

Cho hỗn hợp Ca và CaO vào dung dịch HCl 36,5% thì thoát ra 2,24 lít khí (đktc) đồng thời thu được 22,2 gam muối trong dung dịch sau phản ứng:
a) Tính khối lượng Ca và CaO trong hỗn hợp.
b) Tính khối lượng dung dịch HCl đã phản ứng. Tính nồng độ phần trăm dung dịch thu được sau phản ứng.

in progress 0
Thạch Thảo 3 years 2021-04-05T10:21:15+00:00 3 Answers 53 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-05T10:23:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  cho-hon-hop-ca-va-cao-vao-dung-dich-hcl-36-5-thi-thoat-ra-2-24-lit-khi-dktc-dong-thoi-thu-duoc-2

  0
  2021-04-05T10:23:14+00:00

  Đáp án:

  a)

  %mCa=41,67%

  %mCaO=58,33%

  b) 40 g

  Giải thích các bước giải:

   Ca+2HCl->CaCl2+H2

  CaO+2HCl->CaCl2+H2O

  nH2=2,24/22,4=0,1 mol

  =>nCa=0,1 mol

  nCaCl2=22,2/111=0,2 mol

  =>nCaO=0,1 mol

  mhh=0,1×40+0,1×56=9,6 g

  %mCa=4/9,6×100%=41,67%

  %mCaO=100-41,67=58,33%

  b)

  nHCl=0,4 mol

  mdd HCl=0,4×36,5/36,5%=40 g

  mdd spu=9,6+40-0,1×2=49,4 g

  C%CaCl2=22,2/49,4×100%=44,94%

  0
  2021-04-05T10:23:22+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo cao + hcl các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )