Cho hình vuông ABCD tâm O . Hãy chỉ ra các vector cùng phương , cùng hướng , ngược hướng với vector AB và OC Giúp mình vs các bạn à

Question

Cho hình vuông ABCD tâm O . Hãy chỉ ra các vector cùng phương , cùng hướng , ngược hướng với vector AB và OC
Giúp mình vs các bạn à
cho-hinh-vuong-abcd-tam-o-hay-chi-ra-cac-vector-cung-phuong-cung-huong-nguoc-huong-voi-vector-ab

in progress 0
Tryphena 1 year 2020-11-27T02:50:57+00:00 2 Answers 1096 views 2

Answers ( )

  0
  2020-11-27T02:52:01+00:00

  `vec{AB}`

  – Các vecto cùng phương là: `vec{DC}; vec{CD}; vec{BA}`

  – Các vecto cùng hướng là: `vec{DC}`

  – Các vecto ngược hướng là: `vec{BA}; vec{CD}`

  `vec{OC}`

  – Các vecto cùng phương là: `vec{AO}; vec{OA}; vec{CO}`

  – Các vecto cùng hướng là: `vec{AO}`

  – Các vecto ngược hướng là: `vec{OA}; vec{CO}`

  0
  2020-11-27T02:52:42+00:00

  chúc bạn học tốt nha
  cho-hinh-vuong-abcd-tam-o-hay-chi-ra-cac-vector-cung-phuong-cung-huong-nguoc-huong-voi-vector-ab

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )