Cho hình thang ABC biết đáy AB bằng 9,2m đáy DC bằng 14,8m. Từ đỉnh A kẻ một đường thẳng vuông góc với cạnh DC điện tích tam giác ADH bằng 7,5 m² đoạn

Question

Cho hình thang ABC biết đáy AB bằng 9,2m đáy DC bằng 14,8m. Từ đỉnh A kẻ một đường thẳng vuông góc với cạnh DC điện tích tam giác ADH bằng 7,5 m² đoạn DH bằng 3m. Tính hình thang ABHC

in progress 0
Mít Mít 8 months 2021-05-25T01:17:47+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-25T01:19:42+00:00

  Đáp án:

  đáy hc dài số mét là : 14,8-3=11,8 (m)

  chiều cao AH là: 7,5×2÷3=5 (m)

  diện tích hình thang ABHC là : (11,8+9,2)×5÷2=52,5 (m²)

   

  Giải thích các bước giải:

   đè bài cho biết độ dài DC=14,8m và độ dài DH=3m.Khi tính S hình thang thì phải biết 2 đáy nên ta phải tìm đáy HC=DC-DH

  phải tìm chiều dài: biết diện tích hình tam giác AHD=7,5m² ta có đáy DH=3m tìm chiều cao AH=S×2÷3 ta làm ngược lại với công thức tính diện tích hình tam giác.khi có đầy đủ : đáy nhỏ, đáy lớn và chiều cao thì ta tình diện tích hình thang như bình thường

  chú thích 

  S=diện tích

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )