Cho hình chóp S.ABCD Tìm giao tuyến (SAB) và (SCD) (AB không song song CD)

Question

Cho hình chóp S.ABCD
Tìm giao tuyến (SAB) và (SCD)
(AB không song song CD)

in progress 0
Tryphena 1 year 2020-10-13T20:42:15+00:00 2 Answers 1654 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-13T20:43:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có: `S` là điểm chung `I`

  Trong mp `(ABCD)`, kẻ `AB∩CD={F}`

  \(\begin{cases} F \in AB ⊂ (SAB)\\ F \in CD ⊂ (SCD)\end{cases}\)

  `⇒ F` là điểm chung `II`

  `⇒ (SAB)∩(SCD)=SF`

  0
  2020-10-13T20:44:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  cho-hinh-chop-s-abcd-tim-giao-tuyen-sab-va-scd-ab-khong-song-song-cd

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )