Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh bằng 2a . Cạnh bên SA vuông góc với đáy . Gọi G là trọng tâm tam giác SBC . Tính d(G,(SAC)) Cảm ơn mọi

Question

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh bằng 2a . Cạnh bên SA vuông góc với đáy . Gọi G là trọng tâm tam giác SBC . Tính d(G,(SAC))
Cảm ơn mọi người ????????

in progress 0
niczorrrr 3 years 2021-04-17T06:57:41+00:00 1 Answers 49 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-17T06:59:06+00:00

  Đáp án:

  $d(G;(SAC))= \dfrac{a\sqrt3}{3}$

  Giải thích các bước giải:

  Gọi $M$ là trung điểm $AC$

  $\Rightarrow BM\perp AC\quad (\triangle ABC$ đều$)$

  Ta có:

  $\begin{cases}SA\perp BM\quad (SA\perp (ABC))\\BM\perp AC\quad (cmt)\\SA\cap AC=\{A\}\end{cases}$

  $\Rightarrow BM\perp (SAC)$

  $\Rightarrow BM = d(B;(SAC))=\dfrac{AB\sqrt3}{2}= a\sqrt3$

  Gọi $GH = d(G;(SAC))$

  $\Rightarrow GH \perp (SAC)$

  $\Rightarrow GH//BM$

  $\Rightarrow \dfrac{GH}{BM}=\dfrac13$ 

  $\Rightarrow GH = \dfrac13BM = \dfrac{a\sqrt3}{3}$

  Vậy $d(G;(SAC))= \dfrac{a\sqrt3}{3}$

  cho-hinh-chop-s-abc-co-day-la-tam-giac-deu-canh-bang-2a-canh-ben-sa-vuong-goc-voi-day-goi-g-la-t

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )