Cho hàm số y=f(x) = x^3-3x^2+2x-3 có đồ thì là (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) sao cho song song với -2x+y=5

Question

Cho hàm số y=f(x) = x^3-3x^2+2x-3 có đồ thì là (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) sao cho song song với -2x+y=5

in progress 0
Phúc Điền 3 years 2021-04-25T21:40:07+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-25T21:41:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bạn xem hình

  cho-ham-so-y-f-3-3-2-2-3-co-do-thi-la-c-viet-phuong-trinh-tiep-tuyen-cua-c-sao-cho-song-song-voi

  0
  2021-04-25T21:42:00+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Gọi $(d)$ là tiếp tuyến của $(C)$

  Ta có $-2x+y=5\to y=2x+5$

           $(C): y=x^3-3x^2+2x-3\to y’=3x^2-6x+2$

  Để $(d)// $ với đường thẳng $y=2x+5$

  $\to 3x^2-6x+2=2$

  $\to x\in\{0, 2\}$

  $\to (d)$ là tiếp tuyến tại $(0, -3)$ hoặc $(2, -3)$

  $\to$Phương trình $(d)$ là:

  $y=2\cdot (x-0)-3$ hoặc $y=2(x-2)-3$

  $\to y=2x-3$ hoặc $y=2x-7$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )