Cho hàm số y = -x³ + 3(m+1)x² – 2 (Cm) a) Khảo sát và vẽ đths (C) khi m=0. Viết phương trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến song song với đường th

Question

Cho hàm số y = -x³ + 3(m+1)x² – 2 (Cm)
a) Khảo sát và vẽ đths (C) khi m=0. Viết phương trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng d: 9x + y + 7 = 0
b) Tìm m để (Cm) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt
c) Tìm m để hàm số có cực đại tại x=2
Mn giúp mình với sắp thi rồi. Cảm ơn nhiều ạ.

0
Helga 4 years 2020-11-04T11:54:17+00:00 0 Answers 44 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )