Cho hàm số `f(x) = -x^2 – 2(m-1)x+2m-1`. Tìm tất cả giá trị của tham số `m` để `f(x)>0`, ` ∀x ∈(0;1)`

Question

Cho hàm số `f(x) = -x^2 – 2(m-1)x+2m-1`. Tìm tất cả giá trị của tham số `m` để `f(x)>0`, ` ∀x ∈(0;1)`

in progress 0
Hưng Khoa 8 months 2021-05-23T03:55:24+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-05-23T03:57:02+00:00

    Đây ạ
    cho-ham-so-f-2-2-m-1-2m-1-tim-tat-ca-gia-tri-cua-tham-so-m-de-f-0-0-1

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )