cho hai đường thẳng chéo nhau d và d’. Đoạn thẳng AB có độ dài a trượt trên d, đoạn thẳng CD cos đọ dài b, trượt trên d’. Chứng minh rẳng khối tứ diện

Question

cho hai đường thẳng chéo nhau d và d’. Đoạn thẳng AB có độ dài a trượt trên d, đoạn thẳng CD cos đọ dài b, trượt trên d’. Chứng minh rẳng khối tứ diện ABCD có thể tích không đổi

in progress 0
Maris 1 year 2020-10-13T20:25:48+00:00 1 Answers 112 views 0

Answers ( )

  1
  2020-10-13T20:27:15+00:00

  Gọi h là độ dài đường thẳng vuông góc chung với d và d’ , a là góc giữa hai đường thẳng d và d’ . Qua B,A,C dừng hình bình hành BACF . Qua A,C,D dựng hình bình hành ACDE

  Khi đó CFD .ABE là một hình lăng trụ tam giác . Ta có :

  Chú ý : chữ Vdabc và các chữ khác tức nghĩa là VDABC chữ DABC viết hoa và ở dưới chữ V lớn

  Vdabc = Vdfcb = Vbcdf

  = 1/3 Vcfd.abc

  =1/3 hSfcd = 1/3h.1/2 ab.sina

  =1/6h.ab.sina ( là một số không đổi )

  Cho mình ctlhn, 5 sao và cảm ơn để mình cho nhóm ạ

  cho-hai-duong-thang-cheo-nhau-d-va-d-doan-thang-ab-co-do-dai-a-truot-tren-d-doan-thang-cd-cos-do

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )