Cho góc xOy và zOt bù nhau. Tính số đo góc xOy, biết góc zOt= 50 độ.

Question

Cho góc xOy và zOt bù nhau. Tính số đo góc xOy, biết góc zOt= 50 độ.

in progress 0
Delwyn 3 years 2021-04-17T07:58:59+00:00 2 Answers 61 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-17T08:00:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   vì ` \hat{xOy} , \hat{zOt} ` là hai góc bù nhau nên sẽ có ` 180^O `

  ta có : ` \hat{xOy} + \hat{zOt} = 180^o `

  suy ra `\hat{xOy} = 180^o – \hat{zOt} = 180^o – 50^o = 130^o `

  vậy `\hat{xOy} = 130^o `

  0
  2021-04-17T08:00:40+00:00

  $\text{Đáp án + Giải thích các bước giải:}$

  `\text{Vì}` `\hat{xOy}` `\text{và}` `\hat{zOt}` `\text{là 2 góc bù nhau}`

  `=>\hat{xOy}+\hat{zOt}=180^{o}`

  `=>\hat{xOy}+50^{o}=180^{o}`

  `=>\hat{xOy}=130^{o}`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )