cho góc xoy và yOz là hai góc kề bù biết Om là tia phân giác của góc xOy .On là tai phân giác của góc yOz .Hãy giải thích Om vuông góc với On ai làm n

Question

cho góc xoy và yOz là hai góc kề bù biết Om là tia phân giác của góc xOy .On là tai phân giác của góc yOz .Hãy giải thích Om vuông góc với On
ai làm nhanh mình cho 5 sao 1 cảm ơn

in progress 0
4 years 2020-10-17T09:55:14+00:00 2 Answers 150 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-17T09:56:32+00:00

  Đáp án:  Om vuông góc với On

   

  Giải thích các bước giải:

  Vì Om là TPG của góc xOy

  =>mOz= xOz : 2

  Vì On là TPG của góc yOz

  =>zOn= zOy : 2Ta có góc mOn=mOz+zOn = xOz : 2 + zOy : 2                    =(xOz+zOy) : 2=180 : 2=90=> mOn=90 ( đpcm)  Vậy Om vuông góc với On

  0
  2020-10-17T09:57:08+00:00

  Bài làm:

  Vì Om là TPG của góc xOy

  =>mOz= xOz : 2

  Vì On là TPG của góc yOz

  =>zOn= zOy : 2

  Ta có góc mOn=mOz+zOn = xOz : 2 + zOy : 2

                                                  =(xOz+zOy) : 2=180 : 2=90

  =>mOn=90(GT)

  On vuông góc với Om

  @Nhi6aphtn

  21h12′ p.m

  Học tốt^~^

  cho-goc-oy-va-yoz-la-hai-goc-ke-bu-biet-om-la-tia-phan-giac-cua-goc-oy-on-la-tai-phan-giac-cua-g

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )