Cho góc xOy khác góc bẹt. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B, trên tia Oy lấy hai điểm C và D sao cho OA = OC, OB = OD. Gọi I là giao điểm của hai đoạn t

Question

Cho góc xOy khác góc bẹt. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B, trên tia Oy lấy hai điểm C và D sao cho OA = OC, OB = OD. Gọi I là giao điểm của hai đoạn thẳng AD và BC. Chứng minh rằng:
a) BC = AD;
b) IA = IC, IB = ID;
c) Tia OI là tia phân giác của góc xOy.

in progress 0
Kim Chi 9 months 2021-04-21T22:41:23+00:00 2 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-21T22:42:57+00:00

  a)Xét tam giác AOD VÀ COB có:
        AO=OC
        OB=OD
        góc O chung
  => tam giác AOD =tam giác COB(cgc)
  =>BC = AD

  b,Ta có: OA=OC
               OB=OC
     =>AB=CD. 

  Tam giác AOD= tam giác COB
  =>góc OAD =góc BCO

  Và góc ADO=góc CBO (2 góc tương ứng).                    

  Mà góc ABI + góc CBO=180 độ(kề bù)

  góc CDI+góc ADO=180 độ (kề bù)

  => Góc CBO=ADO

  Xét tam giác ABI và tam giác CDI có
      AB= CD(cm trên)
      góc CBO = góc ADO
      góc OAC = góc BCO
  => tam giác ABI=tam giác CDI
  => IA=CI, IB=ID

  c,Xét tam giác AIO và tam giác CIO có:
        OA=OC(gt)
        IA=IC( cm ý b)
        OI chung
  => tam giác AIO=tam giác CIO
  => góc AOI=góc COI
  => OI là tia phân gíac góc xOy

  0
  2021-04-21T22:43:21+00:00

  a)Xét tam giác AOD VÀ COB có

  AO=OC ,OB=OD ,chung góc O

  => tam giác AOD =tam giác COB(cgc)

  =>AD=BC

  b)  Ta có OA=OC,OB=OC=>      AB=CD. 

  Tam giác AOD=tg COB=>    góc OAD =góc BCO góc 

  Và ADO=gócCBO(2 góc tương ứng).                    

  Mà góc ABI + góc CBO=180 độ(kề bù)

  góc CDI+góc ADO=180 độ (kề bù)

  => Góc CBO=ADO

  Xét tg ABI và tg CDI có

  AB= CD(cm trên),gics CBO= góc ADO,góc OAC= BCO

  => tg ABI=th CDI

  => AI=CI,BI=Di

  Xét tgAIO và tg CIO có OA=OC(gt),IA=IC( cm ý b) OI chung

  => tg AIO=tg CIO

  => góc AOI=góc COI

  => OI lag pg góc xOy

   

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )