Cho đt EF cắt 2 đt AB và CD lần lượt tại M, N. Cho biết góc AME = 3 góc EMB và góc AME + EMB + MND = 225 độ. Xác định quan hệ giữa 2 đt AB và CD.

Question

Cho đt EF cắt 2 đt AB và CD lần lượt tại M, N. Cho biết góc AME = 3 góc EMB và góc AME + EMB + MND = 225 độ. Xác định quan hệ giữa 2 đt AB và CD.

in progress 0
Huy Gia 1 year 2020-10-13T22:30:18+00:00 1 Answers 96 views 0

Answers ( )

    0
    2020-10-13T22:31:39+00:00

    Đó bn
    cho-dt-ef-cat-2-dt-ab-va-cd-lan-luot-tai-m-n-cho-biet-goc-ame-3-goc-emb-va-goc-ame-emb-mnd-225-d

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )