Cho đoạn văn : Trong làng tôi không thiếu gì các loại cây, nhưng hai cây phong này khác hẳn – chúng có tiếng nói riêng và hẳn phải có một tâm hồn riên

Question

Cho đoạn văn :
Trong làng tôi không thiếu gì các loại cây, nhưng hai cây phong này khác hẳn – chúng có tiếng nói riêng và hẳn phải có một tâm hồn riêng, một tâm hồn chan chứa những lời ca êm dịu. Dù ta có tới đây vào lúc nào, ban ngày hay ban đêm, chúng vẫn nghiêng ngả thân cây, lay động lá cành, không ngớt tiếng rì rào theo nhiều cung bậc khác nhau. Có khi tưởng chừng như một làn sóng thuỷ triều dâng lên vỗ vào bãi cát, có khi lại nghe như một tiếng thì thầm thiết tha nồng thắm chuyển qua lá cành như một đám lửa vô tình, có khi hai cây phong bỗng im bặt một thoáng, rồi khắp lá cành lại cất tiếng thở dài một hơi như thương tiếc người nào. Và khi mây đen kéo đến cùng với bão giông, xô gãy cành, tỉa trụi lá, hai cây phong nghiêng ngả tấm thân dẻo dai và reo vù vù như một ngọn lửa bốc cháy rừng rực.
a) Xác định PTBĐ của đoạn văn
b) Đoạn văn trên là lời của ai ?
c) Phân tích cấu tạo câu sau :” Dù ta có tới đây vào lúc nào, ban ngày hay ban đêm, chúng vẫn nghiêng ngả thân cây, lay động lá cành, không ngớt tiếng rì rào theo nhiều cung bậc khác nhau ”
d) Tìm 2 từ tượng thanh, 2 từ tượng hình có trong câu
e) Tìm các biện pháp được so sánh trong đoạn văn và nêu tác dụng

in progress 0
RuslanHeatt 6 months 2021-07-11T06:40:05+00:00 2 Answers 98 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T06:41:52+00:00

  1/ tự sự + miêu tả + biểu cảm 

  2/ là lời của tác giả

  3/ ta có tới đây vào lúc nào, ban ngày hay ban đêm, chúng  vẫn nghiêng ngả thân cây, lay động lá

   QHT C1             V2                                                              C2                  V2

  cành , không ngớt tiếng rì rào theo nhiều cung bậc khác nhau “

                  CỤM ĐỘNG TỪ                 C3                             V3

  4/ từ thượng thanh:vù vù, rì rào

  từ tượng hình: nghiêng ngả, ko bít ạ

  5/ Có khi tưởng chừng như một làn sóng thuỷ triều dâng lên vỗ vào bãi cát, có khi lại nghe như một tiếng thì thầm thiết tha nồng thắm chuyển qua lá cành như một đám lửa vô tình, có khi hai cây phong bỗng im bặt một thoáng, rồi khắp lá cành lại cất tiếng thở dài một hơi như thương tiếc người nào

  ⇒ tác dụng tả về làn sóng thủy triều

                          xin 5* cùng CTLHN ak

  0
  2021-07-11T06:41:56+00:00

  Câu 1 : PTBĐ : Tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm

  Câu 2 : Đoạn văn trên là lời của nhà văn ( Cô bé An-tư-nai) nhớ lại cái kỉ niệm với hai cây phong .

  Câu 3 : ta  / có tới đây vào lúc nào,

                       CN1.                    VN1

  bạn ngày ban đêm, chúng  / vẫn nghiêng

                                          CN2.         VN2 

  ngả thân cây, lay động lá cành, không ngớt tiếng rì rào theo nhiều cung bậc khác nhau “

  -> Câu ghép có 2 cụm C-V

  Câu 4 : 

  -Từ tượng thanh : vù vù , rì rào

  – Tượng hình : nghiêng ngả, dẻo dai

  Câu 5 : 

  Câu so sánh : 

  +Có khi tưởng chừng như một làn sóng thuỷ triều dâng lên vỗ vào bãi cát,

  +CÓ khi lại nghe như một tiếng thì thầm thiết tha nồng thắm chuyển qua lá cành như một đám lửa vô tình,

  +co khi lai cây phong bỗng im bặt một thoáng, rồi khắp lá cành lại cất tiếng thở dài một hơi như thương tiếc người nào. +hai cây phong nghiêng ngả tấm thân dẻo dai và reo vù vù như một ngọn lửa bốc cháy rừng rực.

  -> Làm nổi bật hình ảnh hài cây phong vô cùng đẹp đẽ , sinh động. Hai cây phong được miêu tả quả rất nhiều chi tiết hãy và hấp dẫn quá đó cho thấy được tình cảm của nhà văn đối với hai cây phong.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )