cho đoạn thẳng AB và M là điểm nằm trên đoạn AB sao cho AM=1/5AB . tìm k trong vectoMA=k vectoMB

Question

cho đoạn thẳng AB và M là điểm nằm trên đoạn AB sao cho AM=1/5AB . tìm k trong vectoMA=k vectoMB

in progress 0
Euphemia 4 years 2020-11-23T01:45:26+00:00 2 Answers 2221 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-23T01:46:33+00:00

  Đáp án: ` vec{MA} = -1/(4)vec{MB}`

  Giải thích các bước giải:

  `vec{AM} = 1/(5)vec{AB}`

  `<=> vec{AM} = 1/(5)vec{AM} + 1/(5)vec{MB}`

  `<=> 4/(5)vec{AM} = 1/(5)vec{MB}`

  `<=> vec{AM} = 1/(4)vec{MB}`

  `<=> vec{MA} = -1/(4)vec{MB}`

  0
  2020-11-23T01:47:10+00:00

  $\vec{AM}=\dfrac{1}{5}\vec{AB}$

  $=\dfrac{1}{5}\vec{AM}+\dfrac{1}{5}\vec{MB}$

  $\Leftrightarrow \dfrac{4}{5}\vec{AM}=\dfrac{1}{5}\vec{MB}$

  $\Leftrightarrow -\dfrac{4}{5}\vec{MA}=\dfrac{1}{5}\vec{MB}$

  $\Leftrightarrow \vec{MA}=\dfrac{-1}{4}\vec{MB}$

  $\to k=\dfrac{-1}{4}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )