Cho chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông góc tại B , SA vuông góc (SAB) a) CMR : BC vuông góc (SAB) Gọi H là hình chiếu của A lên SB CM: AH vuông gó

Question

Cho chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông góc tại B , SA vuông góc (SAB)
a) CMR : BC vuông góc (SAB)
Gọi H là hình chiếu của A lên SB
CM: AH vuông góc BC
B) xác định và tính (SB,(ABc)), ( SC , (ABC))
C) Gọi M là trung điểm BC . Xác định và tính CSM , CABC, (SA,(SAC))

in progress 0
Thu Hương 6 months 2021-05-17T18:45:09+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-17T18:46:39+00:00

  Bài 1: a) Ta có BC⊥AB (do ΔABC⊥B)

  BC⊥SA (do SA⊥(ABC))

   AB,SA⊂(SAB)

  Gọi H là hình chiếu của A lên SB(thua)

  CM: AH vuông góc BC(thua)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )