Cho câu nghi vấn: “Sao không bảo nó đến ?”. Đảo trật tự trong câu này để tạo ra các câu nghi vấn khác nhau và chỉ ra sự thay đổi của nó. Giúp mk

Question

Cho câu nghi vấn: “Sao không bảo nó đến ?”. Đảo trật tự trong câu này để tạo ra các câu nghi vấn khác nhau và chỉ ra sự thay đổi của nó.
Giúp mk với ạ ! Mk đang cần gấp ????!

in progress 0
Adela 3 years 2021-07-16T06:49:56+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T06:50:57+00:00

  Sao không bảo nó đến?
  =Không bảo nó đến sao?
  =Đến sao không bảo nó?
  =Sao bảo nó không đến?
  #Kayz
  Farah boss ris

  0
  2021-07-16T06:51:14+00:00

  `#Xray`

  Đảo lại:

  “Bảo nó sao không đến?”

  `to` Thay đổi vị trí

  `to` Chứa năng cầu khiến

  `to` Chức năng câu chính là phủ định

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )