Cho câu kể sau đây nhà vua hoàn gươm lại cho long vương hãy chuyển câu kể thành câu khiến băng một trong những cách sau thêm hãy,đừng,chớ,nên,phải…v

Question

Cho câu kể sau đây nhà vua hoàn gươm lại cho long vương hãy chuyển câu kể thành câu khiến băng một trong những cách sau thêm hãy,đừng,chớ,nên,phải…vào trước 1 động từ thêm đi,thôi,nào..vào cuối câu thêm đề nghị,xin,mong,..vào đầu câu thay đổi giọng điệu

in progress 0
Mít Mít 3 years 2021-06-15T00:01:53+00:00 2 Answers 34 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-15T00:03:28+00:00

  câu khiến

  Nhà vua hoàn gươm lại cho long vương đi 

  Nhà vua nên hoàn gươm lại cho long vương

  Mong nhà vua nên hoàn gươm lại cho long vương

  0
  2021-06-15T00:03:40+00:00

  Câu khiến :

  + Nhà vua hãy hoàn gươm lại cho Long Vương đi !

  + Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương !

  + Đề nghị nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương !

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )