Cho các từ: mượt, hồng, vàng, trắng a/ Tạo từ phức. b/ Chỉ ra các từ láy trong những từ phức tìm được.

Question

Cho các từ: mượt, hồng, vàng, trắng
a/ Tạo từ phức.
b/ Chỉ ra các từ láy trong những từ phức tìm được.

in progress 0
Hưng Khoa 3 years 2021-09-02T01:33:58+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T01:35:28+00:00

  a/ Tạo từ phức:

  – Mượt -> mượt mà

  – Hồng -> Hồng hào

  – Trắng -> trắng tinh

  – Vàng -> vàng ươm

  b/ Chỉ ra các từ láy trong những từ phức tìm được

  Các từ láy : mượt mà, hồng hào

  0
  2021-09-02T01:35:33+00:00

  Cho các từ: mượt, hồng, vàng, trắng

  a)Tạo từ phức:mượt mà, hồng đào, vàng nhạt, trăng trắng

   b)Chỉ ra các từ láy trong những từ phức tìm được:mượt mà,trăng trắng.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )