Cho các p/số :$\frac{6}{n+8}$ ;$\frac{7}{n+9}$;…; $\frac{34}{n+36}$ ;$\frac{35}{n+37}$ tìm số tự nhiên n nhỏ nhất để tất cả các p/số trên đều tối g

Question

Cho các p/số :$\frac{6}{n+8}$ ;$\frac{7}{n+9}$;…; $\frac{34}{n+36}$ ;$\frac{35}{n+37}$
tìm số tự nhiên n nhỏ nhất để tất cả các p/số trên đều tối giản.

in progress 0
Philomena 1 tháng 2021-05-16T09:25:47+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

 1. Ta có dạng tổng quát là

  `a/(n+a+2)`

  = `a/[a+(n+2)]`

  Để phân số trên là phân số tối giản thì n cộng 2 phải nguyên tố cùng nhau với a

  `HAY` n+2 nguyên tố cùng nhau với 6;7;8;…;35

  suy ra n+2 là số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn 35

  => n+2=37

  =>n=35

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )