Cho các nghĩa sau của từ đại : (1) To, lớn (2) thay, thay thế (3) đời, thế hệ (4) thời, thời kì Hãy xếp các từ sau vào 4 nghĩa trên cho hợp lí : đại c

Question

Cho các nghĩa sau của từ đại :
(1) To, lớn
(2) thay, thay thế
(3) đời, thế hệ
(4) thời, thời kì
Hãy xếp các từ sau vào 4 nghĩa trên cho hợp lí : đại châu , đại diện , đại lí , đại dương , đại chiến , đại ý , cân đại , đai từ , đại lộ , hiện đại , tứ đại đồng đường , đại biểu , cổ đại , đại tài .

in progress 0
Gia Bảo 3 years 2021-08-14T18:13:12+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-14T18:14:54+00:00

  (4)hiện đại ;đại chiến ;cổ đại

  (3)tứ đại đồng đường;cân đại

  (2) đại diện

  (1)đại châu;đại dương;đại từ;đại lộđại biểu;đại tài

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )