Cho các chất NaCl, HCl, NaOH,AgCl,Ca(OH)2,C2H5OH,CH3COOH, CH3COONa, CaCO3, BaCl2, BaSO4, HgCl2,HgI2, H2O Số chất điện li mạnh là Số chất điện li yếu l

Question

Cho các chất NaCl, HCl, NaOH,AgCl,Ca(OH)2,C2H5OH,CH3COOH, CH3COONa, CaCO3, BaCl2, BaSO4, HgCl2,HgI2, H2O
Số chất điện li mạnh là
Số chất điện li yếu là
Số chất không điện li là

in progress 0
Thành Đạt 10 months 2021-03-24T05:29:34+00:00 3 Answers 817 views 1

Answers ( )

  0
  2021-03-24T05:31:30+00:00

  Bạn tham khảo nhé!

  Chất điện li mạnh: NaCl, HCl, NaOH, AgCl, Ca(OH)2, CH3COONa, CaCO3, BaCl2, BaSO4.

  Chất điện li yếu: CH3COOH, HgCl2, HgI2, H2O.

  Chất không điện li là: C2H5OH

  0
  2021-03-24T05:31:33+00:00

  chất điện li mạnh:HCL, NaCl, NaOH, Ca(OH)2, CH3COONA, BACL2

  chất điện li yếu:AgCl, CH3COOH, CACO3, BASO4, HGCL2,H2O

  chất không điện li: C2H5Oh,

  0
  2021-03-24T05:31:42+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo ch3coona + hcl các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )