Cho các chất Cu, CuO, Cu(OH)2, Cu(NO)3 và SO2. Chất nào tác dụng với dung dịch HCl? Dung dịch NaOH? Và dung dịch AgNO3? Viết các PTPƯ xảy ra

Question

Cho các chất Cu, CuO, Cu(OH)2, Cu(NO)3 và SO2. Chất nào tác dụng với dung dịch HCl? Dung dịch NaOH? Và dung dịch AgNO3? Viết các PTPƯ xảy ra

in progress 0
Maris 3 years 2021-01-08T07:38:32+00:00 3 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-08T07:40:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  -Chất nào tác dụng với dung dịch HCl?;

  CuO + 2HCl—> CuCl2 + H2O

  Cu(OH)2 + 2HCl–> CuCl2 + 2H2O

  – TD vs Dung dịch NaOH?

  Cu(NO3)3 + 2NaOH–> Cu(OH)2↓ + 2NaNO3

  SO2 + 2NaOH–> Na2SO3 + H2O

  – Td vs dung dịch AgNO3:

  2AgNO3 + CuO–> Ag2O + Cu(NO3)2

  0
  2021-01-08T07:40:29+00:00

  – $HCl$:

  $CuO+2HCl\to CuCl_2+H_2O$

  $Cu(OH)_2+2HCl\to CuCl_2+2H_2O$

  – $NaOH$:

  $Cu(NO_3)_2+2NaOH\to Cu(OH)_2+2NaNO_3$

  $SO_2+2NaOH\to Na_2SO_3+H_2O$

  – $AgNO_3$:

  $Cu+2AgNO_3\to Cu(NO_3)_2+2Ag$

  0
  2021-01-08T07:40:37+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo các chất tác dụng với cu(oh)2 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )