Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó ba điểm A, B, C thẳng hàng, ba điểm B, C, D thẳng hàng. Giải thích vì sao bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc một đường th

Question

Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó ba điểm A, B, C thẳng hàng, ba điểm B, C, D thẳng hàng. Giải thích vì sao bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc một đường thẳng. giai chi tiet ho em vs a

in progress 0
RI SƠ 1 year 2020-11-27T05:46:29+00:00 2 Answers 78 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T05:47:46+00:00

  Ta có

  `ABC` thẳng hàng

  `BCD` thẳng hàng

  ta có `BD` thẳng hàng, `AD` thẳng hàng với `BC`

  ⇒` 4 `điểm `ABCD` thẳng hàng

  0
  2020-11-27T05:48:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có điều khiện:

  -ABC thẳng hàng

  -BCD thẳng hàng

  Từ hai điều kiện trên ta có BD thẳng hàng, AD thẳng hàng với BC

  => 4 điểm ABCD thẳng hàng

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )