Cho biết: `9x^{5}-3x^{2}y =A.3x^{2}` .

Question

Cho biết:
`9x^{5}-3x^{2}y =A.3x^{2}`
.

in progress 0
Ben Gia 4 years 2020-11-04T12:47:19+00:00 2 Answers 51 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-04T12:48:20+00:00

  Đáp án:

  `A = 3x^3 – xy`

  Giải thích các bước giải:

  `9x^5 – 3x^2y = A . 3x^2`

  `=> A = (9x^5 – 3x^2y) : 3x^2`

  `=> A = 9x^5 : 3x^2 – 3x^2y : 3x^2`

  `=> A = 3x^3 – xy`

  Học tốt. Nocopy

   

  0
  2020-11-04T12:48:28+00:00

  Giải thích các bước giải:

  $9x^{5}+3x^{3}y = 3x^{3}\left(3x^{2}+y\right)$

  Vậy biểu thức A là $3x^{2}+y$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )