Cho ∆ABC vuông ở A, góc C=30° Có AB= a ; AC= a✓3 ( a cân bậc 3 ) ; BC= 24 Tính các tỉ số lượng giác của góc C

Question

Cho ∆ABC vuông ở A, góc C=30°
Có AB= a ; AC= a✓3 ( a cân bậc 3 ) ; BC= 24
Tính các tỉ số lượng giác của góc C

in progress 0
Cherry 4 years 2020-11-16T12:08:47+00:00 1 Answers 69 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-16T12:10:34+00:00

  Bạn tham khảo ở dưới ạ!

  Chúc bạn học tốt!

  Đáp án:

   Ta có:

  sinC =AB÷BC

  =>sin30 =a÷24

  =>a =sin30×24

  =>a =12

  cosC =AC÷BC

  =>cos30 =a√3(a căn hai 3)÷24

  =>a√3(a căn hai 3) =cos30×24

  =>a√3(a căn hai 3) =12√3(12 căn hai 3)

  =>a =12√3(12 căn hai 3)÷√3(căn hai 3)

  =>a =12

  tanC =AB÷AC

  =>tan30 =a÷a√3(a căn hai 3)

  =>tan30 =1÷√3(căn hai 3)

  cotC =AC÷AB

  =>cot30 =a√3(a căn hai 3)÷a

  =>cot30 =√3(căn hai 3)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )