cho Δabc có D là trung điểm AB .Qua D kẻ đường thẳng song song với BC cắt ac tại E.Gọi I là trung điểm của BC .CMR:BDEI là hình bình hành .

Question

cho Δabc có D là trung điểm AB .Qua D kẻ đường thẳng song song với BC cắt ac tại E.Gọi I là trung điểm của BC .CMR:BDEI là hình bình hành .

in progress 0
Mít Mít 4 years 2020-11-04T13:05:16+00:00 1 Answers 76 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-04T13:06:29+00:00

  $DE//BC→DE//BI$

  $D$ là trung điểm $AB$ mà $DE//BC$

  $→DE$ là đường trung bình $ΔABC$

  $→E$ là trung điểm $AC$

  mà $I$ là trung điểm $BC$

  $→EI$ là đường trung bình $ΔABC$

  $→EI//AB$ hay $EI//BD$

  Xét tứ giác $BDEI$:

  $\begin{cases}DE//BI\\EI//BD\end{cases}$

  $→BDEI$ là hình bình hành

  cho-abc-co-d-la-trung-diem-ab-qua-d-ke-duong-thang-song-song-voi-bc-cat-ac-tai-e-goi-i-la-trung

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )