Cho A = { x thuộc R \ 1 phần x-1 >2 } Xác định R \ A và biểu diễn trên trục số . ( ai giúp mình làm với , mình bí rồi ???? )

Question

Cho A = { x thuộc R \ 1 phần x-1 >2 }
Xác định R \ A và biểu diễn trên trục số . ( ai giúp mình làm với , mình bí rồi ???? )

in progress 0
Philomena 1 year 2020-10-31T12:04:40+00:00 1 Answers 157 views 1

Answers ( )

    0
    2020-10-31T12:06:36+00:00

    Bạn xem hình

    cho-a-thuoc-r-1-phan-1-2-ac-dinh-r-a-va-bieu-dien-tren-truc-so-ai-giup-minh-lam-voi-minh-bi-roi

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )