Cho A =(-oo ; m) và B =[3m-1;3m+3]. tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để CRA là con của B

Question

Cho A =(-oo ; m) và B =[3m-1;3m+3]. tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để CRA là con của B

0
Neala 10 months 2020-12-01T07:47:39+00:00 0 Answers 22 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )