Cho a/b = c/d là tỉ lệ thức Chứng minh a/b+1 = c/d+1 là tỉ lệ thức

Question

Cho a/b = c/d là tỉ lệ thức
Chứng minh a/b+1 = c/d+1 là tỉ lệ thức

in progress 0
Gerda 4 years 2020-10-13T07:44:55+00:00 1 Answers 113 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-13T07:46:41+00:00

  Ta có công thức: `x=y⇔x+z=y+z` với `∀x,y,z`

  Coi `x=a/b; y=c/d; z=1`, ta có:

  `⇒a/b +1=c/d +1` 

  Vậy `a/b+1=c/d+1⇔a/b=c/d`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )