cho 2 đường thẳng song song d: x+y+1=0 và d’ : 2x+2y-5=0 .khoảng cách giữa d và d’ bằng. 2. đường thẳng đi qua điểm M(1;2) và vuông góc với đường thẳn

Question

cho 2 đường thẳng song song d: x+y+1=0 và d’ : 2x+2y-5=0 .khoảng cách giữa d và d’ bằng.
2. đường thẳng đi qua điểm M(1;2) và vuông góc với đường thẳng d: 4x+2y+1=0 có phương trình tổng quát là.
3. cho tam giác ABC có A(1;3), B(-1;-5), C( -4,-1) .đường cao AH của tam giác có phương trình là

in progress 0
Doris 5 months 2021-04-16T22:28:27+00:00 3 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-16T22:30:25+00:00

  Đáp án: 2. -2x+4y-10=0             3. -3x+4y-9=0 Giải thích các bước giải

  :2. gọi đt cần tìm là d’

  d’ vuông góc với d => d’ : -2x+4y+m=0                     

   M thuộc d’ : -2*1+4*2+m=0                                         

  => m=-10                         

  => đt d’: -2x+4y-10=0

  3.+) BC

  x+1/-4+1=y+5/-1+5 ( giải phương trình)=>BC: 4x+3y+19=0

  +) AH vuông góc với BC => AH: -3x+4y+m=0                           

   A thuộc AH : -3*1+4*3+m=0                                     

    => m=-9       

    => AH: -3x+4y-9=0

  0
  2021-04-16T22:30:27+00:00

  Đáp án:

  $1) d(d,d’)=\frac{7\sqrt{2}}{4}$
  2) $\Delta :-2x+y=0$
  3)
  $AH:  -3x+4y-9=0$

  Giải thích các bước giải:

  $1) A(0;-1)\in d\\
  d(d,d’)=d(A,d’)=\frac{|2.0+2.(-1)-5|}{\sqrt{2^2+2^2}}=\frac{7\sqrt{2}}{4}$
  2) Gọi phương trình cần tìm là $\Delta $ 
  do $ \Delta \perp d\Rightarrow \overrightarrow{n_d}=\overrightarrow{u_\Delta }=(4;2)=2(2;1)$
  $\Rightarrow \overrightarrow{n_\Delta }=(-2;1)$
  Phương trình tổng quát đi qua $M(1;2)$ và nhận $\overrightarrow{n_\Delta }=(-2;1)$làm vecto pháp tuyến
  $-2(x-1)+1(y-2)=0\\
  \Leftrightarrow -2x+2+y-2=0\\
  \Leftrightarrow -2x+y=0$
  3)
  $\overrightarrow{u_{BC}}=(-3;4)$
  Do $AH\perp BC$
  nên $\overrightarrow{u_{BC}}=\overrightarrow{n_{AH}}=(-3;4)$
  Phương trình đường cao AH đi qua $A(1;3)$ nhận $\overrightarrow{n_{AH}}=(-3;4)$ làm vecto pháp tuyến
  $-3(x-1)+4(y-3)=0\\
  \Leftrightarrow -3x+3+4y-12=0\\
  \Leftrightarrow -3x+4y-9=0$

  0
  2021-04-16T22:30:30+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo 2 đường thẳng song song các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )