cho 1;4;7…… a,tính tổng của 2005 số đầu tiên

Question

cho 1;4;7……
a,tính tổng của 2005 số đầu tiên

in progress 0
Ben Gia 4 years 2020-11-05T23:06:16+00:00 2 Answers 68 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-05T23:07:39+00:00

  $\text{@Chi_}$

  Số hạng thứ 2005 của dãy là: (2005-1)×3+1=6013

  Tổng 2005 số hạng đầu tiên là: (6013+1)×2005÷2=6 029 035

  ĐS: 6 029 035.

  $#XIN HAY NHẤT !$

   

  0
  2020-11-05T23:07:49+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Số hạng thứ `2005` của dãy là :

  `(2005-1).3+1=6013`

  Tổng của `2005` số hạng đầu tiên là :

  `(6013+1).2005:2=6029035`

   Vậy tổng của `2005` số hạng đầu tiên là `6029035`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )