chỉ rõ và nêu tắc dụng của biện pháp tu từ được sử dung trong câu tục ngữ một cây làm chẳng lên non ,ba cây chụm lại lên hòn núi cao

Question

chỉ rõ và nêu tắc dụng của biện pháp tu từ được sử dung trong câu tục ngữ một cây làm chẳng lên non ,ba cây chụm lại lên hòn núi cao

in progress 0
Dulcie 3 years 2021-06-14T07:35:05+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-14T07:36:16+00:00

     ”Một cây làm chẳng lên non

  Ba cây chụm lại lên hòn núi cao.”

  ⇒ Biện pháp tu từ : Ẩn dụ.

  ⇒ Câu tục ngữ trên cho ta thấy phẩm chất đáng quý chính là đoàn kết. Có đoàn kết là có chiến thắng, có đoàn kết ắt sẽ thành công. 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )