Chỉ rõ các yếu tố kì ảo xen lẫn có thật ‘Chuyện người con gái Nam Xương’

Question

Chỉ rõ các yếu tố kì ảo xen lẫn có thật
‘Chuyện người con gái Nam Xương’

in progress 0
Thu Cúc 3 years 2021-09-05T00:11:19+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T00:12:28+00:00

  – Các yếu tố kỳ ảo:

  + Phan Lang nằm mộng rồi thả rùa mai xanh

  + Phan Lang gặp nạn, lạc vào động rùa được Linh Phi cứu

  + Vũ Nương tự vẫn được Linh Phi rẽ cho một đường nước cứu sống nàng

  + Cuộc gặp gỡ giữa Phan Lang và Vũ Nương trong động của Linh Phi. Phan Lang được sứ giả rẽ nước đưa về dương thế cùng với lời nhắn giải oan của Vũ Nương

  + Vũ Nương hiện về trên bến Hoàng Giang lung linh kỳ ảo, lúc ẩn lúc hiện rồi biến đi mất

  0
  2021-09-05T00:12:58+00:00

  Phan Lang nằm mộng rồi thả rùa mai xanh

  Phan Lang gặp nạn, lạc vào động rùa được Linh Phi cứu

  Vũ Nương tự vẫn được Linh Phi cứu bằng cách rx một đường nước

  Phan Lang được sứ giả rx nước đưa về trần thế với lời nhắn nhủ của Vũ Nương

  Trương Sinh lập đàn giải oan rồi Vũ Nương hiện về trên kiệu hoa giữa bến Hoàng Giang, lúc mờ lúc tỏ rồi biến mất

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )