Chỉ ra và phân tích cái hay trong cách kết thúc của truyện ngắn tôi đi học . Ko chép mạng

Question

Chỉ ra và phân tích cái hay trong cách kết thúc của truyện ngắn tôi đi học . Ko chép mạng

in progress 0
Ngọc Hoa 3 years 2021-09-05T16:36:48+00:00 1 Answers 32 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-05T16:37:51+00:00

    Cách kết thúc rất tự nhiên và bất ngờ.Dòng chữ”tôi đi học” vừa khép lại bài văn  vừa mở ra 1 bầu trời ms,1 thế giới ms ,1 ko gian,thời gian ms ,1 tâm trạng,tình cảm ms trog cuộc đời của đứa bé”tôi” 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )