Chỉ ra và miêu tả của biện pháp tư từ ẩn dụ trong câu thơ Bên trời góc bể bơ vơ tấm son gột rửa bao giờ cho phai

Question

Chỉ ra và miêu tả của biện pháp tư từ ẩn dụ trong câu thơ Bên trời góc bể bơ vơ tấm son gột rửa bao giờ cho phai

in progress 0
RI SƠ 3 years 2021-07-20T04:43:32+00:00 1 Answers 15 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-20T04:45:17+00:00

    `-`Ẩn dụ: ‘tấm son’

    `-`Ẩn dụ hình ảnh ‘tấm son’ ẩn dụ cho tấm lòng thủy chung, son sắt của Thúy Kiều đối với Kim Trọng

    `=>`Tác dụng: làm nổi bật lòng thủy chung, son sắt của Thúy Kiều, tuy xa cách nhưng tấm lòng chung thủy của nàng với Kim Trọng thì vẫn còn mãi.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )