chỉ ra lỗi sử dụng quan hệ từ trong câu sau:qua văn bản”mùa xuân của tôi” giúp ta cảm nhận được vẻ đẹp của mùa xuân đất Bắc:

Question

chỉ ra lỗi sử dụng quan hệ từ trong câu sau:qua văn bản”mùa xuân của tôi” giúp ta cảm nhận được vẻ đẹp của mùa xuân đất Bắc:

in progress 0
Tryphena 1 year 2021-07-09T15:19:55+00:00 2 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T15:21:29+00:00

  Qua văn bản “Mùa xuân của tôi” giúp ta cảm nhận được vẻ đẹp của mùa xuân đất Bắc.

  $\to$ Thừa “qua”

  $\to$ Văn bản “Mùa xuân của tôi” giúp ta cảm nhận được vẻ đẹp của mùa xuân đất Bắc.

  0
  2021-07-09T15:21:49+00:00

  thừa 1 chữ “qua”

  Văn bản “Mùa xuân của tôi “giúp ta cảm nhận đc vẻ đẹp của mùa xuân đất bắc

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )