Chỉ 1 bài dễ như ăn cháo thôi.

Question

Chỉ 1 bài dễ như ăn cháo thôi.
chi-1-bai-de-nhu-an-chao-thoi

in progress 0
Hưng Gia 1 year 2020-10-14T01:00:01+00:00 2 Answers 80 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-14T01:01:09+00:00

  Ta có: 

  `a/b < c/d`

  `⇒ ad < bc`

  `⇔ ad + ab < bc + ab`

  `⇔ a(b + d) < b (a + c)`

  `a/b<(a+c)/(b+d)`

  Ta lại có:

  `a/b < c/d ⇒ ad < bc`

  `⇔ ad + cd < bc + cd`

  `⇔ d(a + c) < c(b + d)`

  `⇒ (a+c)/(b+d)< c/d (2)`

  Từ `(1)` và `(2)` ⇒ `a/b < (a+c)/(b+d) < c/d`

   

   

  0
  2020-10-14T01:01:52+00:00

  Ta có: 

  $\frac{a}{b} < \frac{c}{d} ⇒ ad < bc$

  $⇔ ad + ab < bc + ab$

  $⇔ a(b + d) < b (a + c)$

  $⇒ \frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+d}$ $(1)$

  Ta lại có:

  $\frac{a}{b} < \frac{c}{d} ⇒ ad < bc$

  $⇔ ad + cd < bc + cd$

  $⇔ d(a + c) < c(b + d)$

  $⇒ \frac{a+c}{b+d} < \frac{c}{d}$ $(2)$

  Từ $(1)$ và $(2)$ $⇒ \frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+d} < \frac{c}{d}$

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )