Chất nào tác dụng được với hcl trong dãy chất sau: Fe, FeCl2, FeO, Fe2O3, Fe3O4, KMnO4, Cu, AgNO3, H2SO4, Mg(OH)2. Viết phương trình hoá học

Question

Chất nào tác dụng được với hcl trong dãy chất sau: Fe, FeCl2, FeO, Fe2O3, Fe3O4, KMnO4, Cu, AgNO3, H2SO4, Mg(OH)2. Viết phương trình hoá học

in progress 0
Tryphena 4 years 2020-11-16T15:45:48+00:00 3 Answers 94 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-16T15:47:40+00:00

  Đáp án : Fe,FeO,Fe2O3,Fe3O4,KMnO4,AgNO3,Mg(OH)2

   

  Giải thích các bước giải:

  Fe + 2HCl—-> FeCl2+H2

  FeO+2HCl—-> FeCl2+H2O

  Fe2O3  +  6HCl—-> 2FeCl3+3H2O

  Fe3O4   + 8HCl—-> 2FeCl3  +   FeCl2   +   4H2O

  2KMnO4   +   16HCl —->   2KCl   +   2MnCl2    +    5Cl2     +   8H2O

  AgNO3   +   HCl—-> AgCl   +    HNO3

  Mg(OH)2   +   2HCl—-> MgCl2   +    2H2O

  chúc bạn học tốt nha

  0
  2020-11-16T15:47:48+00:00

  Đáp án:Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, KMnO4, AgNo3, Mg(Oh)2

   

  Giải thích các bước giải:

  Fe+2Hcl->Fecl2+ h2

  Feo+2Hcl-> Fecl2+h2o

  Fe2o3+6hcl-> 2Fecl3 +3h2o

  Fe3o4+8hcl-> Fecl2+2fecl3+4h2o

  2KMno4+16hcl-> 5Cl2+8h2o+2Kcl+2Mncl2

  AgNo3+hcl->Agcl+hno3

  Mg(oh)2+hcl->Mgcl2+h2o

  Một số pt bn tự cân bằng nhé!

   

  0
  2020-11-16T15:47:54+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo fe3o4 +hcl các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )