Câu1: Phím Delete và phím Backspace trong soạn thảo văn bản có chức năng gì giống nhau? A.xóa cả văn bản B.xóa ký tự C.xóa ký tự bên trái D.xóa ký tự

Question

Câu1: Phím Delete và phím Backspace trong soạn thảo văn bản có chức năng gì giống nhau?
A.xóa cả văn bản
B.xóa ký tự
C.xóa ký tự bên trái
D.xóa ký tự bên phải
Câu 2: Hãy nêu tác dụng của lệnh copy,Cut?
A.Sao chép văn bản
B.di chuyển văn bản
C.xóa văn bản
D.cả hai phương án A và B đều đúng
Câu 3: Khi thực hiện một thao tác (xóa,sao chép,di chuyển,…)phần văn bản nào đó,trước hết cần phải làm gì?
A.nháy nút Undo
B.nháy nút Paste
C.nháy nút Cut
Câu 4: Để xóa kí tự bên trái con trỏ soạn thảo văn bản ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?
A.nút Delete
B.nút Backpace
C.nút Spacebar
D.nút Enter
Câu 5: Để xóa kí tự bên phải con trỏ soạn thảo văn bản ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?
A.nút Delete
B.nút Backpace
C.nút Spacebar
D.nút Enter
Câu 6: Nút lệnh nào sau đây cho phép thực hiện chức năng lấy nội dung được sao chép từ bên trong bộ nhớ máy tính ra bên ngoài vùng soạn thảo văn bản?
A.Copy
B.Cut
C.Paste
D.Delete
Câu 7: Khi thực hiện nút lệnh nào sau đây sẽ làm mất phần nội dung đã chọn?
A.Copy
B.Cut
C.Esc
D.End
Câu 8: Giả sử ta đang chọn số 1 copy sau đó ta chọn số 2 rồi nhấn nút lệnh Cut thì trên màn hình hiển thị ra gì ở vùng ta chọn?
A.số 1 biến thành số 2
B.số 2 biến thành số 1
C.số 2 giữ nguyên
D.số 2 bị xóa
Câu 9: Để tìm ra kí tự trong văn bản ta chọn nút lệnh nào sau đây?
A.Find
B.Repace
C.Copy
D.Paste
Câu 10: Để tìm kiếm ra kí tự trong văn bản ta chọn nút lệnh nào sau đây?
A.Find
B.Replace
C.Copy
D.Paste

in progress 0
Gerda 4 years 2020-11-04T13:59:27+00:00 3 Answers 53 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-04T14:01:23+00:00

  1c

  2d

  3d

  4d

  5d

  6d

  7d

  8a

  0
  2020-11-04T14:01:24+00:00

  1. a.

  2.a.

  3.c.

  4. a.

  5. b.

  6. c.

  7. c.

  8. a.

  9. D.

  10. A

  0
  2020-11-04T14:01:36+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo backspace là gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )