Cấu tạo chức năng của Bộ máy gôngi

Question

Cấu tạo chức năng của Bộ máy gôngi

in progress 0
Amity 3 years 2021-04-14T11:38:12+00:00 3 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-14T11:40:04+00:00

  Đáp án: cấu trúc:chồng túi màng xẹp xếp cạnh nhau cái nọ tách biệt cái kia

  Chức năng:nơi lắp ráp,đóng gói,phân phối sản phẩm tế bào

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-04-14T11:40:08+00:00

  Đáp án: Cấu trúc của bộ máy Gôngi: Bộ máy Gôngi là một chồng túi màng dẹp xếp cạnh nhau nhưng cái nọ tách biệt với cái kia.

  – Chức năng của bộ máy Gôngi: Nơi lắp ráp, đóng gói và phân phối sản phẩm của tế bào. Prôtêin được tổng hợp từ ribôxôm trên lưới nội chất được gửi đến Gôngi bằng các túi tiết. Tại đây, chúng được gắn thêm các chất khác tạo nên các sản phẩm hoàn chỉnh rồi bao gói vào trong các túi tiết để chuyển đi các nơi trong tế bào hoặc tiết ra khối tế bào.

  0
  2021-04-14T11:40:20+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo bộ máy gôngi các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )