Câu rút gọn là gì Câu đặc biệt là gì ? Phân tích và so sánh cấu tạo của câu đặc biệt và câu rút gọn ? Em cảm ơn

Question

Câu rút gọn là gì
Câu đặc biệt là gì ?
Phân tích và so sánh cấu tạo của câu đặc biệt và câu rút gọn ?
Em cảm ơn

in progress 0
Mít Mít 3 years 2021-06-16T15:46:02+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-16T15:47:28+00:00

  @Meoss_

  * Câu rút gọn là: câu có thể được lược bỏ thành phần chủ ngữ hoặc vị ngữ, tạo thành câu rút gọn.

  * Câu đặc biệt: là câu không có cấu tạo theo mô hình cụm C – V.

  * Phân tích và so sánh cấu tạo của câu đặc biệt và câu rút gọn:

  – Câu rút gọn: có thể không có chủ ngữ hoặc vị ngữ

  -> Thành phần được lược bỏ có thể khôi phục

  – Câu đặc biệt: không có cấu tạo theo mô hình cụm C – V

  -> Thành phần chủ, vị không thể khôi phục được

  0
  2021-06-16T15:47:57+00:00

  – Câu rút gọn là những câu nói mà trong quá trình nói chuyện hoặc viết chúng ta có thể lược bỏ một số thành phần của câu ( chủ ngữ, vị ngữ….) phải tuỳ vào ngữ cảnh nói.

  + Lược bỏ một số thành phần ( chủ hoặc vị ngữ hoặc cả `2` đều bị lược ), có thể khôi phục

  – Câu đặc biệt là câu không có cấu tạo theo mô hình cụm chủ ngữ – vị ngữ như các câu thông thường. ( không theo một quy tắc nào. )

  + Câu đặc biệt có thể được tạo nên từ `1` từ, hoặc `1` ngữ.

  – Câu rút gọn có hình thức cấu tạo giống câu rút gọn ( không xác định, phân biệt thành phần của câu, như trong câu bị lược bỏ thành phần. ), không được khôi phục.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )