Câu a e f nha giúp mk với

Question

Câu a e f nha giúp mk với
cau-a-e-f-nha-giup-mk-voi

in progress 0
Sigridomena 4 years 2020-11-04T14:39:49+00:00 2 Answers 55 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-04T14:41:16+00:00

  a, `=(x+y)(x-y)-2(x+y)=(x+y)(x-y-2)`

  e, `=18(m^2-2mn+n^2-4p^2)=18[(m-n)^2-(2p)^2]=18(m-n-2p)(m-n+2p)`

  f, `=2x(x^2+3y)-z(x^2+3y)=(x^2+3y)(2x-z)`

  0
  2020-11-04T14:41:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  cau-a-e-f-nha-giup-mk-voi

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )