Câu 4 và câu 6 nha mik cần gấp á mn giúp mik ik mik vote 5s

Question

Câu 4 và câu 6 nha mik cần gấp á mn giúp mik ik mik vote 5s
cau-4-va-cau-6-nha-mik-can-gap-a-mn-giup-mik-ik-mik-vote-5s

0
Helga 1 year 2020-10-13T22:08:17+00:00 0 Answers 34 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )